Huurvoorwaarden Camper Ted

Boeking:
Een Boeking is definitief vanaf het moment dat de wij de aanbetaling hebben ontvangen.

Betaling:
Direct na de boeking dien je 50% van de totale huurprijs als aanbetaling over te maken. Het betalen hiervan houdt in dat je kennis hebt genomen en akkoord gaat met de hier beschreven voorwaarden. De overige 50% dien je uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum over te maken.

Bestuurder:
We verhuren Ted aan bestuurders die meer dan 3 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs en ouder zijn dan 25. We gaan er van uit dat de hoofdhuurder de bestuurder is. Wanneer er meerdere bestuurders zullen zijn, moet dit bij de overdracht gemeld worden en ook zij moeten aan deze voorwaarden voldoen.

Huurtijden:
Een verhuurperiode start op de eerste huurdag vanaf 13:00uur en Ted moet weer worden ingeleverd op de laatste huurdag voor 11:00uur. We vragen je deze tijden goed aan te houden daar onze beheerder en volgende huurders hier ook op rekenen. Alleen na voorafgaand overleg kan eventueel van deze tijden worden afgeweken.

Huisdieren en Roken:
Huisdieren zijn niet toegestaan. Roken in de camper is niet toegestaan.

Annuleringsvoorwaarden:
Annulering door jou:
Bij annulering van je boeking brengen wij de volgende kosten in rekening (als % van de totale huurprijs):
Meer dan 8 weken voor de startdatum van je trip: 40%
Tussen 8 en 4 weken voor de startdatum: 60%
Binnen 4 weken voor de startdatum: 100%

Indien je geen gebruik maakt van de camper, of de camper voor de overeengekomen
einddatum retourneert, zal er geen restitutie plaatsvinden.

Annulering door ons:
Je huurt Ted van ons als particuliere eigenaren. Wij verzorgen en onderhouden Ted goed. Wanneer Ted onverhoopt defect zou zijn en niet voor aanvang van jullie reis gemaakt kan worden of dit economisch niet meer rendabel is, of als Ted gestolen is, zullen wij jullie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Ted is dan niet voor jullie beschikbaar en in dat geval zullen wij de door jullie aan ons reeds betaalde huurkosten retourneren. We kunnen je helpen een alternatieve camper te vinden, maar er is geen garantie dat dit lukt. Wij kunnen naast de retournering van de huurprijs geen andere kosten vergoeden.

Gebruik:
Je bent verplicht de camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en conform het instructieboekje te gebruiken en instructies van ons op te volgen. Bij einde huurovereenkomst ben je verplicht Ted in dezelfde staat als bij aanvang van de huur, behoudens normale slijtage, in te leveren. Ook verwachten we dat je Ted weer schoon van binnen en buiten en volgetankt bij ons inlevert. De camper is geschikt voor gebruik door maximaal 4 personen. Je bent niet bevoegd de
camper aan anderen dan de op het overdrachtsformulier vermelde personen in gebruik te geven of te verhuren.

Verzekering:
Ted is verzekerd bij de NKC. Dit is een speciale verzekering voor campers welke verhuur toestaat. Jij als huurder kan tijdens je gehele huurperiode dus rekenen op deze prima verzekering. Wat is belangrijk om te weten?

Pechhulpverlening & evt. vervangend vervoer:
In geval van Pech breng je via een Whatsapp-bericht of -gesprek Alex op de hoogte. Ook neem je contact op met de Nederlandse hulpverleningsorganisatie SOS International, telefoonnr.: 00 31 20 6 51 51 51., met vermelding van de juiste verzekeringsgegevens: Polisnr.: NKC2-064043. Zij helpen je om te regelen wat nodig is. Dit kan een hulpverlening ter plekke zijn, wellicht is het een eenvoudig te herstellen defect en kun je zo weer verder. Wanneer het een groter defect is, zul je worden afgesleept naar een garage in de buurt. Ted zal dan bij deze garage gediagnostiseerd worden en er wordt gezien of deze binnen twee dagen te maken is. In deze periode heb je recht op een hotelvergoeding (van max 125eur p/n) en evt. noodzakelijke telecommunicatiekosten (tot max. 100eur) worden ook vergoed.
Wordt Ted gemaakt, dan kun je weer verder op pad. Kan hij niet binnen deze periode worden gerepareerd, dan heb je recht op vervangend vervoer. De verzekeraar streeft ernaar om je een vervangende camper te bieden (voor het restant van je huurperiode, maximaal 28 dagen). Dit zal ook bijna altijd lukken. Alleen wanneer het heel druk is en er absoluut geen vervangende camper te vinden is, zal men een andere oplossing zoeken zoals bijvoorbeeld een auto met caravan of een grote auto met bijv. extra hotelvergoeding. Zo word je in voorkomende gevallen goed geholpen en kun je je (camper-)reis voortzetten.

Ongeval:
In geval van een Ongeval breng je via een Whatsapp-bericht of -gesprek Alex op de hoogte. Ook neem je contact op met de Nederlandse hulpverleningsorganisatie SOS International, telefoonnr.: 00 31 20 6 51 51 51., met vermelding van de juiste verzekeringsgegevens: Polisnr.: NKC2-064043. Zij helpen je om te regelen wat nodig is. Dit kan een hulpverlening ter plekke zijn, of benodigde andere assistentie. Zorg dat je wanneer er een tegenpartij is betrokken gezamenlijk een Europees Schadeformulier invult (vind je in het handschoenenkastje) en schakel de politie in en vraag hen ter plekke een proces verbaal op te maken. Doe aan de andere partij geen uitspraak over de schuldvraag of belofte dat u wilt betalen. Doe bij een eventuele inbraak in Ted of diefstal van Ted ook aangifte bij de politie. Stuur een kopie van het Europees Schadeformulier en Proces verbaal naar Alex (alexvanderweijden@gmail.com)

Eigen Risico:
Het Eigen Risico: is 1.000eur per schadegebeurtenis. Dit betekent dat bij een aanrijding de kosten tot 1.000eur wanneer de schade niet op een tegenpartij te verhalen is, voor jouw rekening komen. De evt. schade daarboven is voor ons als verhuurder. Het eigen risico is ook van toepassing op eventuele andere schades die tijdens de huurperiode aan de bus of bijbehorende inventaris en spullen ontstaan. Het is mogelijk om tegen een extra vergoeding per dag het eigen risico te verlagen tot 500eur. Wanneer je hiervoor hebt gekozen komen in voorkomende gevallen de kosten tot 500eur voor jouw rekening.

Borg:
Je betaalt vlak voordat je vakantie begint via een overboeking 1.000eur borg (dus ongeacht of je je eigen risico verlaagt). Dit is voor eventuele schade aan bijvoorbeeld de inventaris, inboedel of Ted zelf, groot of klein, mocht dit onverhoopt gebeuren. We willen je vragen dit in voorkomende gevallen ook actief aan ons te melden. Zo kunnen we dit in overleg afhandelen en zorgen we er samen voor dat Ted ook voor de volgende huurders in goede
staat blijft. Ook verwachten we dat je Ted weer schoon van binnen en buiten en volgetankt bij ons inlevert. Gebeurt er niets bijzonders en lever je Ted netjes in bij onze beheerder (en daar gaan we van uit!) dan krijg je je borg weer binnen enkele dagen retour.

Verantwoordelijkheid:
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van je reis met Ted, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten je wil. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage of persoonlijke eigendommen zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van Ted ten gevolge van vertraging.

Handleiding Ted:
Zo’n 10 dagen voor vertrek sturen we je een uitgebreide mail met alle info over Ted in een handig document bij elkaar gezet. Zo heb je altijd de juiste info bij de hand. Ook stemmen we af hoe je Ted wilt aantreffen qua bijvoorbeeld kinderstoeltjes mocht je kinderen hebben. We vertellen je ook waar je Ted precies op kan halen en kan inleveren en wisselen telefoonnummers uit zodat we via Whatsapp altijd goed voor elkaar bereikbaar zijn.

Close